Inloggen

Visie

Daltonschool De Klipper is een openbare school waar leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zich aan de hand van onze opvoedkundige en onderwijskundige uitgangspunten te ontwikkelen tot volwaardige en weerbare mensen in onze multiculturele samenleving. Respect voor ieders mening, geloofsovertuiging en achtergrond vormt hiervan de basis.

Op onze school vinden we de volgende zaken belangrijk:

  • Het welbevinden van iedereen.
  • Het verwerven van kennis en vaardigheden, het bieden van ontplooiingsmogelijkheden op een breed gebied.
  • Het ontwikkelen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.
  • Het goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs: qua niveau, studievaardigheden en werkhouding.
  • Het rekening houden met verschillen tussen kinderen.
  • Het bieden van zorg aan leerlingen die dat nodig hebben op grond van zorgvuldige afwegingen. We hebben hiertoe een uitstekend leerlingvolgsysteem en een zorgstructuur.
  • Een goede relatie tussen kinderen, teamleden, ouders en andere betrokkenen met daarin een open houding en een luisterend oor.
  • Het aanbieden van onderwijs dat past bij deze tijd, actueel, eigentijds.
Werken in een kleuterklas