Inloggen

Het schoolteam

Het team van De Klipper is divers qua leeftijd en deelt de betrokkenheid voor kinderen en voor goed onderwijs. De leerkrachten kiezen bewust voor het werken vanuit de Dalton-uitgangspunten. Samen met de ouders proberen we een school te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin zijn openheid en een luisterend oor voor wat kinderen en ouders ons te melden hebben zeker belangrijk.

Directie obs de Klipper

De directie van obs De Klipper wordt gevormd door twee personen. Ineke van Wiggen is als locatieleider het eerste aanspreekpunt op locatie Oudelandselaan.

Edwin Willemsen is op locatie Gouden Uillaan het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor De Klipper.

Edwin Willemsen
Edwin Willemsen
Directeur obs de Klipper
Ineke van Wiggen
Ineke van Wiggen
Locatieleider obs de Klipper

Locatie Oudelandselaan

Intern begeleiders (IB)

Op obs de Klipper zijn twee collega's aangesteld om zowel de kinderen, als de ouders, als de collega's te begeleiden. Zij zijn de aangewezen personen om vragen te stellen over alles wat met goede zorg voor kinderen te maken heeft.

Op onze school wordt de expertise verdeeld in onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 4 t/m 8). In groep 4 vindt de geleidelijke overdracht naar de bovenbouw plaats.

Eefje Blok
Eefje Blok
Intern begeleider onderbouw

Voor zowel de locatie Oudelandselaan als de Gouden Uillaan

Valeria Hermann
Valeria Hermann
Intern begeleider bovenbouw

Voor zowel de locatie Oudelandselaan als de Gouden Uillaan

Managementteam

De directie van obs de Klipper wordt ondersteund door een managementteam. Dit team bestaat naast de directie en de ib-ers uit drie collega's uit onder- midden- en bovenbouw.

Vakleerkracht gymnastiek

Op obs de Klipper krijgen alle kinderen vanaf groep 3 gymnastiek van een vakleerkracht. Twee keer per week gaan de kinderen hiervoor naar een gymzaal.

Ferdie Maat is onze vakleerkracht gymnastiek.

Ondersteunend personeel

Op obs De Klipper zijn naast de leerkrachten en bovengenoemde collega's, nog een aantal mensen in dienst ter ondersteuning. We hebben drie onderwijsassistenten die leerkrachten en leerlingen extra kunnen ondersteunen. En we hebben een administratief medewerkster in dienst die de directie ondersteunt.

Ans v/d Berg
Ans v/d Berg
Onderwijsassistent
Mirjam Eernisse
Mirjam Eernisse
Onderwijsassistent
Yvonne Logtenberg
Yvonne Logtenberg
Onderwijsassistent
Carla Schreuder
Adminitratief medewerker
Uitziocht op de speeltuin