Inloggen

Ouderraad

De Ouderraad

De Ouderraad op de Klipper bestaat uit een aantal ouders van de locatie Oudelandselaan en de locatie Gouden Uil. De ouderraad ondersteunt de school bij de verschillende activiteiten die plaatsvinden op de school. Je zou de ouderraad dus ook kunnen zien als een activiteiten commissie.

De school maakt aan het begin van het schooljaar een planning. Aan de hand van deze planning worden binnen de ouderraad de taken verdeeld over de verschillende activiteiten.

De taken die de ouderraad uitvoert zijn verschillend. Wij zullen proberen om een kort overzichtje te geven van waar de ouderraad zich mee bezighoudt.

Elk seizoen zorgt de ouderraad dat de school er gezellig uit ziet.
Bij de informatie avonden en bijzondere gelegenheden zorgt de ouderraad voor de koffie en thee met iets lekkers daarbij. 
Ze zorgen ervoor dat de Sinterklaasviering goed verloopt en dat er sinterklaascadeautjes zijn.
De ouderraad draagt financieel bij aan het schoolreisje en de kampweek.
Tijdens de kerst kunnen de kinderen een mooi kerststukje maken, de ouderraad zorgt voor oase en kaarsen voor de kinderen. Op de avond van het kerstdiner zorgt de ouderraad voor een gezellige afsluiting. Er is voor alle ouders wat drinken en wat lekkers.
De ouderraad organiseert één keer per jaar een feest voor de kinderen in een leuk thema.
Tijdens de projectweek zorgt de ouderraad dat de door ouders zelf gemaakte lekkernijen en drankjes worden verkocht, ten gunste van een door de school gekozen goed doel. Ook mogen alle klassen in deze periode een uitstapje maken op kosten van de Ouderraad.
De hulpouders van de sportdag worden door de ouderraad verwend met koffie, thee  en iets lekkers. Ook aan de kinderen wordt gedacht in de vorm van een ijsje of zakje chips.
De ouderraad zorgt voor voldoende hulpouders tijdens onze eigen activiteiten.
De penningmeester van de ouderraad incasseert en beheert de jaarlijkse ouderbijdragen. Hierover legt zij verantwoording af aan de MR en de ouders middels het jaarverslag.
De ouderraad kan alleen draaien als er voldoende ouders in de ouderraad zitten. Wij streven per locatie naar 7 a 8 ouderraadleden. Mocht je interesse hebben in de ouderraad dan kan je altijd contact met ons opnemen. We kunnen dan kijken wat je wensen zijn en wat de mogelijkheden binnen de ouderraad zijn.

De ouderraad coördineert de taken, maar kan de uitvoering ervan niet alleen. Hulp van ouders bij alle activiteiten is hierbij onmisbaar. Dus wanneer je niet aan wilt sluiten bij de ouderraad kan je je ook aanmelden als hulpouder.

De ouderraad staat er voor om samen met de school, alle kinderen een extra leuke tijd te bezorgen!!


Kelsey Oole
Kelsey Oole

Vertegenwoordiger vanuit het team

Marije Verbeek

Penningmeester

Sati Soykök
Sati Soykök

Lid

Mandy van Teunenbroek
Mandy van Teunenbroek
Moeder van Robin (m) en Sven (j) van Seters

Secretaris

Alice Schinkel

Lid

Ingeborg de Vogel
Ingeborg de Vogel
Moeder van Tijmen, Niek en Iefke de Vogel

Lid

Jessica Pouw

Voorzitter

Agnes Strojenga
Agnes Strojenga
Moeder van Sophie en Julian Branbergen

Lid

Wendy van Hartskamp
Wendy van Hartskamp
Moeder van Carter (m) en Nova (v)

 Lid

123