Inloggen

Ouderparticipatie

Op De Klipper realiseren we jaarlijks onderwijs met daarbinnen een veelheid aan activiteiten. Deze zijn zonder de inbreng van de ouders haast niet meer te verwezenlijken. Op velerlei gebied zijn ouders dan ook betrokken bij de organisatie van onze school. Op verschillende manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven.

Wij vinden het steeds weer fijn als ouders ons willen helpen bij vieringen, de schoolfeestdag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. 
Alle hulp is welkom!

New image